Kako bi skladišni prostor bio što bolje iskorišćen, Zimpa je razvila dve osnovne grupe regala:

  1. lake magacinske stalaže
  2. skladišni regali

Prva grupa je namenjena za skladištenje komadnog, a druga peletnog tereta. Međutim, sobzirom na dimenzije konstrukcije, obe osnovne grupe se mogu koristiti i za jednu i za drugu vrstu tereta zavisno od težine i načina pakovanja. Takođe obe grupe regala mogu biti kombinovane tako da isti regal istovremeno nosi i komandni i paletni teret zavisno od zahteva skladištenja, odnosno potreba korisnika skladišta.

Regalna skladišta